پرشر سوئیچ

پرشرسويئچ چيست : ( pressure Switch ) يا سوئيچ فشار از جمله مهمترين كميت هاي مورد اندازه گيري در تأسيسات صنعتي و صنايع مختلف فشار مي باشد ، يكي از لوازم كنترل در تجهيزات ابزار دقيق پرشرسويئچ مي باشد كه به آن كنترلر فشار هم گفته مي شود و براي تنظيم فشا يا جلوگيري از افزايش فشار در مخازن و واحدهاي تحت فشار در صنايع مختلف كاربرد بسيار دارد پرشرسويئچ در دو نوع مكانيكي يا ديجيتال موجود مي باشد ، نوع ميكانيكي آن داراي اهرم يا پيچ تنظيم مي باشد ، و نوع ديجيتالي ان داراي تنظيم دكمه اي يا روش هاي لمسي آسان و سريع مي باشد و از فشارهاي خيلي كم شروع و تا فشارهاي بالا بر حسب نياز تهيه مي شود. روش كار به اين صورت است كه سوئيچ فشار كه معمولا با يك فنر با آلياژ خاص تهيه شده است در مسير فشار قرار مي گيرد، در زمان رسيدن فشار به حد تعين شده (set point )  با اهرم خود يك كنتاك الكتريكي را كه به صورت باز و بسته(NO-NC) تنظيم شده تحرك مي كند و از این طريق كنتاك فرمان الكتريكي صادر شده جهت باز و بسته كردن مسيرهاي خاص آماده شده ، در بعضي از پرشرسويئچ ها دامنه دومي تعريف شده كه حساسيت آنها را در زمان قطع يا وصل تعين مي كند و به انها پرشرسويئچ هاي ديفرنشيال يا تفاضلي مي گويند. اين كليد هاي كنترل فشار را جهت كنترل هوا ،، آب ،، گاز ،، بخار ،، روعن ،، و... در صنايع مختلف کاربرد دارند، فروشگاه صنعت سیستم متعلق به تداركات صنعت جنوب، عرضه كننده انواع پرشرسويئچ طبق در خواست مصرف كننده مي باشد.
در صورت نیاز به مشاوره جهت سفارش و خرید با متخصصان ما تماس حاصل نمایید.

پرشر سوئیچ 21 محصول وجود دارد

در صفحه