ترانس جرقه AUTOMTIC CASE شکوه

ترانس جرقه AUTOMTIC CASE شکوه

( 03919003 )

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده شکوه الکترونیک
کشور سازنده ایران
ولتاژ 220V AC

شکوه الکترونیک
ایران
220V AC