فیلتر گازوئیل مشعل 3/8 شکوه

فیلتر گازوئیل مشعل 3/8 شکوه

( 04602001 )

 این وسیله از ورود ناخالصیها به پمپ مشعل و مسدود شدن نازل جلوگیری می کند. یک فیلتر کثیف ممکن است  با جلوگیری از رسیدن سوخت به مقدار تنظیم شده مشعل را از کار بیاندازد.

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده شکوه الکترونیک
کشور سازنده ایران

شکوه الکترونیک
ایران