ولتمتر آدنیس VDM_N

ولتمتر آدنیس VDM_N

( 02103001 )

ولتمتر آدنیس VDM_N سایز 96*96

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده آدنیس الکترونیک
کشور سازنده ایران
ولتاژ 180 ~ AC 240

آدنیس الکترونیک
ایران
180 ~ AC 240