شیر برقی پنوماتیمک 2-5سایز 1/2 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک 2-5 سایز 1/2 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک 2-5سایز 1/2 تک بوبین مدل AM520-04-s

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده ایر مد Airmod
کشور سازنده تایوان
نفوذ پذیری (IP) 65

ایر مد Airmod
تایوان
65