پرشر سوئیچ ایندومارت PSP110

پرشر سوئیچ ایندومارت PSP110

PRESSURE SWITCHESINDUMART

1 --- 10 بار

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده INDUMART
کشور سازنده کانادا
رنج کاربردی 1 --- 10 BAR

INDUMART
کانادا
1 --- 10 BAR