پرشر سوئیچ کندر MDR 1/11

پرشر سوئیچ کندر MDR 1/11

پرشر سوئیچ کندر تک فاز

رنج 8 - 6 بار

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده CONDOR
کشور سازنده آلمان
رنج کاربردی 6 - 8 BAR

CONDOR
آلمان
6 - 8 BAR