شیر برقی پنوماتیمک 2-3 سایز 1/4 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک 2-3 سایز 1/4 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک 2-3 سایز 1/4 تک بوبین ساخت شرکت ایر مد تایوان مدل AM320-02-S

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده ایر مد Airmod
کشور سازنده تایوان
ولتاژ AC 220 50HZ 5.5VA
نفوذ پذیری (IP) 65

ایر مد Airmod
تایوان
AC 220 50HZ 5.5VA
65