پرشر سوئیچ FANTINI فانتینی B13CN

پرشر سوئیچ FANTINI فانتینی B13CN

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FANTINI
کشور سازنده ایتالیا
ولتاژ 220V
رنج کاربردی BAR 1- 10

FANTINI
ایتالیا
220V
BAR 1- 10

یکی از مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در خطوط تولید و دستگاه های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که برای انتخاب نوع تجهیزات معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و حداکثر فشار قابل تحمل آن می باشد. در نتیجه نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط سیستم و دستگاه بتوان فشار سیستم را اعلام نمود تا عملکرد مناسب شرایط انجام گردد، پرشر سوئیچ طی یک مکانیسم، هنگامی که مسیر ورودی آن به فشار مورد نظر می رسد، یک سیگنال یا یک فرمان جهت عملکرد بعدی سیستم، ارسال می کند.