سوکت رله فیندر 90.22

سوکت رله فیندر 90.22

( 04501004 )

قابل نصب: رله های سری 60.12

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 90.22
رله های قابل نصب 60.12

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 90.22
60.12