سوکت رله فیتدر 94.84

سوکت رله فیندر 94.84

( 04501011 )

قابل نصب: رله های سری 55.34

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 94.84
رله های قابل نصب 55.34

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 94.84
55.34