سوکت رله فیندر 94.73

سوکت رله فیندر 94.73

( 04501006 )

قابل نصب: رله های سری 55.33

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 94.73
رله های قابل نصب 55.33

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 94.73
55.33