سوکت رله فیندر 94.82

سوکت رله فیندر 94.82

( 04501005 )

قابل نصب: رله های سری 55.32

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 94.82
رله های قابل نصب 55.32

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 94.82
55.32