شیر برقی پنوماتیمک 2-5 سایز "1/4 دو بوبین Airmod مدل AM520-02-D

شیر برقی پنوماتیک 2-5 سایز "1/4 دو بوبین Airmod مدل AM520-02-D

شیر برقی پنوماتیک 2-5 سایز "1/4 دو بوبین Airmod مدل AM520-02-D

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده ایر مد Airmod
کشور سازنده تایوان
نفوذ پذیری (IP) 65

ایر مد Airmod
تایوان
65