چشم فتوسل مشعل گازوئیلی شکوه

چشم فتوسل مشعل گازوئیلی شکوه

( 00103043 )

تمام انواع چشم های فتوسل FZ  برای نظارت بر شعله ( زرد/آبی) استفاده می شود

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده شکوه الکترونیک
کشور سازنده ایران

شکوه الکترونیک
ایران