ترموستات جداری تکبان TLV93

ترموستات جداری تکبان TLV93

( 00516003 )

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده تکبان
کشور سازنده ایران
رنج کاربردی 90 - 0 °C

تکبان
ایران
90 - 0 °C