ترموستات دوبل مستغرق تکبان TLV 93D

ترموستات دوبل مستغرق تکبان TLV 93D

( 00516001 )

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده تکبان
کشور سازنده ایران
رنج کاربردی 90 - 30 °C

تکبان
ایران
90 - 30 °C