ترموستات مستغرق تکبان TLV 93 M

ترموستات مستغرق تکبان TLV 93 M

( 00516002 )

ترموستات غوطه وري (مستغرق) با تنظيم خارجي

اين دستگاه به خصوص براي بخش گرمايشي يعني جائيكه نياز به مونتاژ مستقيم بوسيله غلاف باشد،توصيه مي شود.

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده تکبان
کشور سازنده ایران
رنج کاربردی 90 _ 30 _ 0 °C

تکبان
ایران
90 _ 30 _ 0 °C