شیر برقی پنوماتیمک 2-3 سایز 1/2 دو بوبین

شیر برقی پنوماتیک 2-3 سایز 1/2 دو بوبین

شیر برقی پنوماتیمک 2-3 سایز 1/2 دو بوبین ایر مد Airmod مدل AM320-04-D

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده ایر مد Airmod
کشور سازنده تایوان
نفوذ پذیری (IP) 65

ایر مد Airmod
تایوان
65