واحد مراقبت هوا 1/2

واحد مراقبت هوا 1/2

واحد مراقبت هوا 1/2 دارای روغن رن و فیلتر تسویه هوا، (گرفتن رطوبت هوا) و تخلیه اتوماتیک آب

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده BLUETECH
کشور سازنده ترکیه

BLUETECH
ترکیه