کلید اتوماتیک کاوه 250 آمپر

کلید اتوماتیک کاوه 250 آمپر

کلید اتوماتیک 3 فاز  قابل تنظیم و قابل قطع زیر بار به صورت اتوماتیک

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده الکترو کاوه
کشور سازنده ایران

الکترو کاوه
ایران