پرشر سوئیچ کندر MDR 3/EA

پرشر سوئیچ کندر MDR 3/EA

پرشر سوئیچ کندر سه فاز

CONDOR

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده CONDOR
کشور سازنده آلمان
رنج کاربردی 9.5 - 7.5 BAR

CONDOR
آلمان
9.5 - 7.5 BAR