پرشر سوئیچ کندر MDR 5/45

پرشر سوئیچ کندر MDR 5/45

پرشر سوئیچ کندر MDR 5/45  سه فاز

رنج 30 تا 40 بار

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده CONDOR
کشور سازنده آلمان
رنج کاربردی 30 - 40 BAR

CONDOR
آلمان
30 - 40 BAR