پرشر سوئیچ کندر MDR 4/11

پرشر سوئیچ کندر MDR 4/11

پرشر سوئیچ CONDOR  سه فاز ساخت آلمان

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده CONDOR
کشور سازنده آلمان
ولتاژ BAR 9 - 11

CONDOR
آلمان
BAR 9 - 11