کلمپ متر توان و انرژی سه فاز هولدپیک مدل 850F

کلمپ متر توان و انرژی سه فاز هولدپیک مدل 850F

HP-850FN

این کلمپ متر پیشرفته و اقتصادی در کاربردهای سنجش توان و انرژی سه فاز تولیدی و مصرفی در انواع فرکانس ­های کاری شبکه، هواپیمایی و تحقیقاتی کار است.

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده HOLDPEAK
کشور سازنده هنگ کنگ
کد فنی HP-850FN

HOLDPEAK
هنگ کنگ
HP-850FN

این کلمپ به عنوان یک کنتور پرتابل، قابلیت  سنجش انرژی اکتیو مصرفی را دارد. همچنین در مطالعات اصلاح ضریب توان و برآورد بانک خازنی بسیار کاربردیست. سایز دهانه کلمپ باعث کاهش خطرات ناشی از تماس مستقیم دست و کابل برق­ دارمی گردد. همچنین جهت سنجش توالی فازها و قطع آن­ها تمهیداتی  اندیشه شده است.

AC Voltage    15V~600V
 AC Current    40A~1000A
 Frequency     20Hz~500Hz

Express function

Display                      9999
 Range Select            Auto
 Active Power           0.01kW~600kW
 Apparent Power       0.01kWA~600kWA
 Reactive Power        0.01kWAr~600kWAr
 Power Factor           0.3~1.0
 Phase Angle            0°~360°
 Active Energy           1~9999kWh
 Phase Rotation Tes        √
 AC True RMS                √
 Data memory            99 Groups
 MAX/MIN                      √
 USB                             √
" Single-phase 2-wire.
 3-phase 3-wire.              √
 3-phase 4-wire." 
 Data Hold                      √
 Back Light                     √
 Auto Power Off              √ 
 Jaw Caliber                  55mm