پرشر سوئیچ کندر MDR 4ST/11

پرشر سوئیچ کندر MDR 4ST/11

پرشر سوئیچ CONDOR کندر MDR 4ST/11 سه فاز رنج کابردی 7.5 الی 9 بار

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده CONDOR
کشور سازنده آلمان
رنج کاربردی 7.5 - 9.5 BAR

CONDOR
آلمان
7.5 - 9.5 BAR