شیر منیفولد 3 شیر سایز 1/2 چهار راهه

منیفولد ولو 3 شیر parker سایز 1/2

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده PARKER
کشور سازنده انگلیس

PARKER
انگلیس

شیرهای منیفولدی (valve manifold) دسترسی‌های استانداردی برای ترنسمیتر‌های فشار و ترنسمیترهای اختلاف فشار هستند. با استفاده از یک شیر منیفولدی کنار تجهیزات ابزار دقیق می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون این تجهیزات را بدون خاموشی خط انجام داد.