کانتر C.P.I.G مدل CDS

کانتر C.P.I.G مدل CDS

( 00304002 )

کانتر سنسوری رنج 0 - 9999

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده C.P.I.G
کشور سازنده ایران
ولتاژ 220V AC
رنج کاربردی 0 - 9999

C.P.I.G
ایران
220V AC
0 - 9999