سوکت رله فیندر 95.03

سوکت رله فیندر 95.03

( 04501014 )

قابل نصب: رله های سری 40.31

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 95.03
رله های قابل نصب 40.31

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 95.03
40.31