سوکت رله فیندر 97.02

سوکت رله فیندر 97.02

( 04501012 )

قابل نصب: رله های سری 46.52

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 97.02
رله های قابل نصب 46.52

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 97.02
46.52