سوکت رله فیندر 97.01

سوکت رله فیندر 97.01

( 04501015 )

قابل نصب: رله های سری 46.61

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 97.01
رله های قابل نصب 46.61

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 97.01
46.61