سوکت رله فیندر 96.74

سوکت رله فیندر 96.74

( 04501008 )

قابل نصب: رله های سری 56.34

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 96.74
رله های قابل نصب 56.34

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 96.74
56.34