سوکت رله فیندر 90.23

سوکت رله فیندر 90.23

( 04501003 )

قابل نصب: رله های سری 90.23

Give a Name

سایر مشخصات محصول

شرکت سازنده FINDER
کشور سازنده ایتالیا
کد فنی Finder Socket 90.23
رله های قابل نصب 60.13

FINDER
ایتالیا
Finder Socket 90.23
60.13